JOGI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Kérjük, hogy a honlap (webhely, weboldal) használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a jogi nyilatkozatot. Jelen nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi képi, szöveges és egyéb információ Ön általi használatát.


Általános bevezetés

Az "umblog.hu" weboldalt a Roll-Lamell Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Bem u. 5.) üzemelteti és kezeli (továbbiakban: "Roll-Lamell Kft.").

A webhely megnyitásával és használatával Ön elfogadja, hogy a jelen nyilatkozatban lévő irányelvek kötelező érvényűek Önre. Amennyiben nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a webhelyet. A Roll-Lamell Kft. egyéb webhelyei eltérő feltételekkel működhetnek, így az egyéb webhelyekre vonatkozó feltételek nem vonatkoznak az "umblog.hu" webhelyre.

Szellemi tulajdonjogok

Minden szellemi tulajdonjog, beleértve a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogai, a Roll-Lamell Kft. tulajdonát képezi, vagy a megfelelő tulajdonos jóváhagyásával került a webhelyre.

Önnek jogában áll a webhely egyes részeit kinyomtatni és más személyekkel megosztani az alábbi feltételekkel:

- Mindezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi.
- Az Ön által készített valamennyi másolaton feltünteti az információ forrását (umblog.hu) és a felhasznált szellemi termék kizárólagos tulajdonosát, mint céget (Roll-Lamell Kft.) és a termékektől elválaszthatatlan márkanevet (Umbroll).

Tiltások

Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül Önnek tilos ellenőrizhetetlen kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát). Előzetes jóváhagyásunk nélkül tilos módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét, beleértve a tárhely teljes tartalmát), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe). Tilos továbbá a jóváhagyásunkkal felhasznált, jelen webhelyről származó információk oly módon való módosítása, amely bármely harmadik félben azt az érzetet keltené, hogy az nem kötődik az UMBROLL márkanévhez vagy nem a Roll-Lamell Kft. szellemi alkotása. Jelen honlapon található blog bejegyzések semmilyen formában nem mutathatóak be úgy, mint ha azok másvalaki alkotásai lennének, illetve nem köthetőek más márkanévhez.

Tartalom és felelősség

A webhely kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A Roll-Lamell Kft. nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely hibamentes működését. Az előbbiekből származó, felhasználókat érintő bármilyen jellegű kárért a honlap üzemeltetője és kezelője nem vállal felelősséget sem erkölcsi, sem anyagi vonatkozásban, mivel a legnagyobb gondosság ellenére is fennáll az emberi tévedés esélye. Az információk pontosságáról minden esetben győződjön meg kereskedő partnerünknél, vagy az Umbroll márka képviseletéért felelős információs vonalon. (+36 30 250 1439) Észrevételeit természetesen szívesen fogadjuk, melyet írásban nyújthat be nekünk a marketing@umbroll.hu e-mail címen.

Beküldött információ

Ha Ön bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk jelen honlapunkon található elérhetőségek valamelyikén keresztül, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk, továbbá megerősíti azt, hogy az információk felhasználása nem sérti más személyek jogait.

Adatvédelem

A jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata az alábbi adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően történik:


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Roll-lamell Kft. a weboldal látogatójának személyes jogait és magánszféráját maradéktalanul tiszteletben tartja. Jelen összefoglaló célja annak ismertetése, hogy melyek azok az információk és adatok, amelyeket a Roll-Lamell Kft. a weboldalon keresztül lehetőség szerint gyűjt és, hogy ezek az információk, adatok miként kerülhetnek felhasználásra. A Roll-Lamell Kft. az adatok felhasználása során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. 

Automatikusa rögzített, anonim adatok

Mikor Ön felkeresi ezen weboldalt, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például demográfiai adatok, egy olyan másik weboldal címe, mely Önt hozzánk irányította, vagy az Ön által használt készülék típusa. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra. Gyűjtésének célja, hogy a beérkező adatokat elemezve javíthassuk weboldalunk technikai és tartalmi elemein. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek a 2011. évi CXII. törvény szerinti személyes adatnak.

Személyes adatok

Tájékoztatjuk, hogy amikor Ön feliratkozik hírlevelünkre és elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatunkat, személyes adatait rendelkezésünkre bocsájtja. Ezen adatokat a Roll-Lamell Kft. Dunakeszi telephelyén tárolja és a marketing csoport munkatársai kezelik, kutatási célból feldolgozzák.  A Roll-Lamell Kft. személyes adatot, (pl.: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím; továbbiakban: személyes adat) csak abban az esetben gyűjt, ha azokat önként adta meg. Amennyiben nem kívánja, hogy személyes adatait felhasználjuk, kérem tartózkodjon azok bármilyen módon történő átadásától. Ne fogadja el az adatvédelmi nyilatkozatban leírtakat, ne iratkozzon fel hírlevél szolgáltatásra, illetve ne fogadja el a cookie-k használatára vonatkozó felkérést. 

Abban az esetben, ha Ön megosztotta velünk személyes adatait, a következő módokon használhatjuk fel azokat:

  • tároljuk és feldolgozzuk az információt, hogy ezáltal javítani tudjuk honlapunk szolgáltatásait.
  • hogy kapcsolatba léphessünk Önnel.
  • Nem fogjuk az Ön személyes adatait eladni, bérbe adni vagy harmadik személy számára egyéb módon rendelkezésre bocsátani.

Kapcsolatfelvétel

A kapcsolat felvételi menüponton belül megemlített elérhetőségeinken, keressen minket bizalommal.Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: Roll-Lamell Kft. 2120 Dunakeszi, Bem u. 5. vagy marketing@umbroll.hu -n.

Egyéb

A Roll-Lamell Kft. fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi Irányelveket egyoldalúan, előzetes általános értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal. Az adott adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi Irányelvek az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.